הנהלת חשבונות למייצגים

מערכת הנהלת חשבונות למשרדי הנהלת חשבונות, ברמה הגבוהה ביותר, עם היכולות המקיפות ביותר.

יניב avatar אפי avatar שגיא avatar
אוסף זה מכיל 46 מאמרים
נכתב על-ידי יניב, אפי ו- שגיא
דפי עזרה

חד צידי, רב שימושי

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

קליטת תנועות למערכת

הסבר על הדרכים השונות לקלוט תנועות יומן אל תוכנת הנה"ח של SUMIT.
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

סוגי כרטיסי חשבון איתם עובדת המערכת

הסבר על סוגי כרטיסי החשבון (חשבונות ראשיים) בתוכנת הנה"ח של SUMIT.
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

סיווגי סוגי תנועות בהנהלת חשבונות חד צידית

רשימת סיווגי סוגי התנועות הקיימים בהנהלת חשבונות חד צידית בתוכנת הנה"ח של SUMIT.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

ניהול תיקי הנהלת חשבונות

הסבר על היכולות השונות בניהול תיקי הנהלת חשבונות.
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

גיבוי ושחזור תיקים

אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

הפרשים בין תנועות מדווחות לדיווח

הסבר על דוחות הפרשים, המציגים שינויים שבוצעו בתנועות היומן לאחר ביצוע דיווחים לרשויות.
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

מסך ביקורת הוצאה

אפשרות ביצוע ביקורת על צילומי הוצאות שנקלטו למערכת באמצעות תיוק הוצאות או באמצעות קליטה ממודול ניהול הוצאות.
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

ניהול צוות המשרד

הסבר על האפשרויות השונות בניהול צוות העובדים במשרד הנה"ח.
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

ניהול תבניות לתיקים חדשים

הסבר על תבניות ברירת המחדל שמגיעות עם המערכת, והאפשרות ליצור תבניות מותאמות אישית, לטובת הקמה מהירה של תיקי לקוחות חדשים.
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

הדרכים השונות ליצוא נתונים מהתיק

הסבר איך ניתן לייצא נתונים מתיק הלקוח/ה.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

רישום תנועות יומן עבור חשבונית עצמית

הסבר איך רושמים תנועות יומן עבור חשבונית עצמית בתוכנת הנה"ח של SUMIT.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

רישום תנועות יומן עבור יבוא (רשומון יבוא)

הסבר איך רושמים תנועות יומן עבור יבוא (רשומון יבוא) בתוכנת הנה"ח של SUMIT.
יניב avatar
נכתב על-ידי יניב
עודכן לפני יותר משבוע

התאמות בנק ואשראי

איך מתבצע תהליך ההתאמות במערכת SUMIT? הסבר על משיכת תנועות בנק ואשראי באופן אוטומטי ישירות מחשבון הבנק ומחשבון האשראי.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע
הפקת דוחות ודיווחים באמצעות המערכת

דוחות חכמים להנהלת חשבונות

יניב avatar
נכתב על-ידי יניב
עודכן לפני יותר משבוע

איך עובדים עם הדיווחים השוטפים במערכת?

הסבר על שיטת העבודה המומלצת בביצוע דיווחים שוטפים באמצעות מערכת SUMIT. דיווח מע"מ, מקדמות, ניכויים ומקדמות בט"ל.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

הפקת דיווח מע"מ

הסבר איך מפיקים דיווחי מע"מ באמצעות תוכנת הנה"ח של SUMIT.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

הפקת דיווח מע"מ מפורט

הסבר איך מפיקים דו"ח מע"מ מפורט באמצעות תוכנת הנה"ח של SUMIT.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

מע"מ מפורט - מקרים ותגובות

אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

סוגי חשבונות לדיווח מע"מ מפורט

הסבר על סוגי החשבונות/רשומות המועברים למע"מ בעת ביצוע דיווח מפורט (PCN874).
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

הפקת דיווח מקדמות מס הכנסה

הסבר איך מפיקים דיווחי מקדמות מס הכנסה באמצעות תוכנת הנה"ח של SUMIT.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

הפקת דיווח ניכויים (102)

הסבר איך מפיקים דיווחי ניכויים באמצעות תוכנת הנה"ח של SUMIT. דיווחים במהלך השנה (102), דיווחים שנתיים (856), ואישורי ניכוי מס במקור לספקים.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

עדכון הלקוחות על תשלומים לרשויות

הסבר על אפשרות שליחת עדכון אל הלקוחות מיד לאחר ביצוע דיווחי מע"מ ומקדמות מס הכנסה.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע
קליטת נתונים מ-SUMIT

קליטת הכנסות ממודול ניהול הכנסות

הסבר על אפשרות קליטת/יבוא הכנסות ממודול ניהול הכנסות שבו הלקוחות משתמשים, לבין תיקי הנהלת חשבונות.
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

קליטת הוצאות של לקוח/ה המשתמש/ת במערכת

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

קליטת הוצאות - ללקוח/ה שמשתמש במודול ניהול הוצאות

הסבר על אפשרות קליטת/יבוא הוצאות ממודול ניהול הוצאות שבו הלקוחות משתמשים, לבין תיקי הנהלת חשבונות.
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

קליטת תקבולים ותשלומים

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

שיטות מספור מפתחות חשבון בקליטה

הסבר על שיטות מספור כרטיסי החשבון בעת יבוא הכנסות או הוצאות בין מערכת הלקוח/ה לבין תיק הנה"ח.
שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

שימוש במפתחות חשבון בקליטת תנועות למערכת

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע

איך מייבאים נתונים במערכת לקופות המתאימות?

שגיא avatar
נכתב על-ידי שגיא
עודכן לפני יותר משבוע
קליטת נתונים ממערכות אחרות

קליטת נתונים ממערכת אחרת

הסבר על הדרכים השונות לבצע קליטת/יבוא נתונים ממערכות אחרות ובפורמטים שונים אל תוכנת הנה"ח של SUMIT.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

קליטת תנועות וחשבונות במבנה אחיד

הסבר איך ניתן לבצע קליטת נתונים באמצעות פורמט מבנה אחיד אל תוכנת הנה"ח של SUMIT. קליטת תנועות וחשבונות בפעולה אחת.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

קליטת נתונים בפורמט חשבשבת

הסבר איך ניתן לבצע קליטת נתונים באמצעות פורמט חשבשבת אל תוכנת הנה"ח של SUMIT. קליטת תנועות, כרטיסי חשבון וסוגי תנועות.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

קליטת תיק לקוח/ה מתוכנת מחשבשבת

הסבר איך ניתן לבצע קליטת תיק לקוח/ה מלא באמצעות יבוא נתונים מתוכנת חשבשבת.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

קליטת תיק לקוח/ה מתוכנת ריווחית

הסבר איך ניתן לבצע קליטת/יבוא תיק לקוח/ה מתוכנת ריווחית אל תוכנת הנה"ח של SUMIT.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן אתמול

קליטת תנועות וחשבונות בפורמט עצמאית

הסבר איך ניתן לבצע קליטת/יבוא תנועות וחשבונות באמצעות טעינת קובץ בפורמט של תוכנת עצמאית אל תוכנת הנה"ח של SUMIT.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן בשבוע הנוכחי

קליטת נתונים באמצעות קבצי אקסל

הסבר איך ניתן לבצע קליטת/יבוא נתונים באמצעות טעינת קובץ אקסל אל תוכנת הנה"ח של SUMIT.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע

קליטת סוגי תנועות בפורמט אקסל

הסבר איך ניתן לבצע קליטת/יבוא סוגי תנועות באמצעות טעינת קובץ אקסל אל תוכנת הנה"ח של SUMIT.
אפי avatar
נכתב על-ידי אפי
עודכן לפני יותר משבוע