הוצאות

העלאת חשבוניות מהנייד או מהמייל, סריקה חכמה אוטומטית, ומעקב קריטי מול הספקים: האם כבר קיבלת חשבונית מהספק/ית? האם החשבונית הזו כבר שולמה? ככה לא משלמים פעמיים ולא מפספסים חשבונית.

18 מאמרים