הוראות קבע

גבייה אוטומטית של תשלומים בסכום קבוע או משתנה, באשראי או במס"ב, בצורה פשוטה או עם ניהול גבייה וניהול חוב. טיפול אוטומטי בכישלונות, החלפות כרטיסים גנובים ועוד. מתאים גם לתרומות!

30 מאמרים
מבוא להוראות קבע
שיטות שונות לשימוש בהוראות קבע