מערכת SUMIT מוסיפה בברירת המחדל מע"מ לכל המסמכים הרלוונטיים (חשבון עסקה, דרישת תשלום, חשבוניות מס וכו'), עבור עוסקים מורשים וחברות בע"מ.

במקרים מסוימים, קיים הצורך להפקת מסמך ללא מע"מ, או עם מע"מ אחר מהמע"מ המוגדר כרגע בישראל. מומלץ להתייעץ עם מנהל/ת החשבונות לפני הפקת מסמך ללא מע"מ.

לצורך כך, קיימות שתי אופציות:

הגדרת אחוז המע"מ בעת הפקת המסמך

כדי להפיק מסמך בודד ללא מע"מ יש להיכנס למודול ניהול הכנסות > יצירת מסמך אחר > בחירת מסמך בחלונית > בשורת המע"מ לחיצה על החץ ובחירה ב0% מע"מ.

הגדרת לקוחות מסוימים כלקוחות פטורים ממע"מ

ניתן להוסיף הגדרה לכל לקוח/ה, המאפשרת לקבוע האם הלקוח/ה פטור/ה ממע"מ.

כדי להוסיף את ההגדרה, לוחצים על "הגדרות > הגדרות עסק > הגדרות ניהול הכנסות > אפשרויות מתקדמות" > ומסמנים "V" באפשרות "פתיחת אפשרות פטור ממע"מ".

לאחר מכן, בעריכת כרטיס הלקוח/ה, ניתן יהיה לקבוע אם מדובר בלקוח/ה פטור/ה ממע"מ.

האם מצאת את התשובה שלך?