לקוחות

כל המידע על הלקוח/ה במקום אחד, יצירת פעולות מתוך כרטיס הלקוח/ה, ניהול סטטוסים ללקוחות, תיעוד תקשורת עם הלקוח/ה, ועוד.

6 מאמרים