תיקיות, כרטיסים ושדות
עודכן לפני יותר משבוע

המידע במודול ניהול מידע כללי שמור באמצעות מנגנון פשוט ביותר, המורכב מתיקיות, שדות ומכרטיסים.
ניתן לערוך את ההגדרות של התיקיות, הכרטיסים והשדות, דרך "מצב עריכה" של מודול ניהול מידע כללי.

שדה

 • שדה הוא יחידת המידע הקטנה ביותר במערכת. אוסף שדות מהווים כרטיס.

 • כל שדה משויך לכרטיס מסוים בתוך תיקייה מסוימת.

 • כל שדה מכיל נתונים מסוג מסוים (טקסט, מספר וכו'), ומכיל הגדרות נוספות.

 • שדה מוצג כעמודה בתצוגה טבלאית (ואם לא, ניתן להוסיף אותו)

כרטיס

 • כרטיס הינו אוסף של שדות. אוסף כרטיסים מהווים תיקייה.

 • כרטיס הוא אוסף של ערכים - המתאימים לשדות.

 • כרטיס מוצג כשורה בתצוגה טבלאית.

 • לכל כרטיס, יש שם, המאפשר לזהות אותו בקלות. שם הכרטיס נקבע באמצעות תבנית השם, כחלק מהגדרות התיקייה/כרטיס.

תיקייה

 • תיקייה הינה אוסף של כרטיסים. אוסף תיקיות מהווה מודול, במקרה הזה, מודול ניהול מידע כללי.

 • לכל תיקייה קיימות תצוגות, המאפשרות לראות נתונים מתוך הכרטיסים שבתיקייה, לפי פילטורים או סיכומים שונים. תיקיות מופיעות בדרך כלל בתור טבלאות.

 • לכל תיקייה קיימות הגדרות נוספות, עבור תצוגה נוחה יותר ושימושים שונים (לדוגמה, חסימת אפשרות מחיקת כרטיסים מהתיקייה).

 • כאשר לוחצים על הכפתורים השונים של התיקיות במודול ניהול מידע כללי מגיעים לתצוגה טבלאית של התיקייה. תצוגה זו מורכבת מכרטיסים (שורות) והשדות שלהם (עמודות).

דוגמאות לשימוש בשדות, כרטיסים ותיקיות

לדוגמה, חברה המנהלת צי רכבים, תורכב באופן הבא:

 • תיקיית "רכבים".

 • בתוך תיקיית "רכבים", יופיעו הכרטיסים: "מאזדה 3", "רנו קנגו" ועוד.

 • הכרטיסים הללו מורכבים בעצם משני שדות: שדה "יצרן" ושדה "דגם".

האם קיבלת תשובה לשאלתך?