במידה וקיבלתם התראה על כישלון חיוב, יש לבצע טיפול ידני בחיוב שנכשל.

קיים סט של פעולות אשר ניתנות לביצוע, בהתאם לשיטות העבודה ואופן הגבייה המתאימים לארגון שלכם.

  1. במידה והופק מסמך כחלק מחיוב מס"ב - זיכוי המסמך המקורי שהופק.
    באופן אוטומטי, המערכת מפיקה מסמך זיכוי בגין כל כישלון.

  2. תיקון הבעיה שגרמה לכישלון - עדכון אמצעי התשלום או הקמת ההרשאה לחיוב חשבון מחדש בבנק.

  3. ביצוע גבייה חוזרת בגין החיוב שנכשל.

  4. ביצוע גבייה נוספת של עמלת ההחזר.

האם מצאת את התשובה שלך?