ניהול מידע כללי

בניית מאגר מידע מלמטה למעלה, מחובר לכל המערכת על בסיס תיקיות, כרטיסים ושדות. מתאים לכל סוג מידע.

שגיא avatar
אוסף זה מכיל 14 מאמרים
נכתב על-ידי שגיא