יבוא נתונים מורכב למערכת
עודכן לפני יותר משבוע

לעיתים יש צורך לייבא נתונים "מורכבים" למערכת. יבוא מורכב מתבצע כאשר רוצים לייבא מס' נתונים המקושרים זה לזה. לדוגמה, פרטי חשבון בנק המקושרים לכרטיס לקוח/ה.
בדוגמה זו, פרטי חשבון בנק הם כרטיס, ולכן לא ניתן לייבא אותם מיד כאשר מייבאים את פרטי הלקוח/ה, אלא נדרש יבוא נוסף, זאת להבדיל למשל מיבוא של דוא"ל לכרטיס לקוח/ה, או תאריך יום הולדת, שהם שניהם שדות פשוטים שאותם ניתן לייבא ביבוא פשוט.

איך עושים את זה?

לכל כרטיס במערכת, יש מספר מזהה הנקרא "מזהה כרטיס".
כאשר אתם בעמוד של הכרטיס, אתם יכולים לראות את המספר המזהה בשורת הכתובת בדפדפן (אחרי האות "C").

עבור יבוא נתונים מורכבים, ניתן להשתמש במספר המזהה, המופיע גם כאשר מייצאים נתונים מהמערכת בפורמט SUMIT, בעמודה הראשונה.

לדוגמה, כאשר אנחנו רוצים לייבא פרטי חשבון בנק לתוך כרטיסי לקוחות, אנחנו צריכים:

  1. להיכנס לתוך תיקיית חשבונות בנק.

  2. ליצור תצוגה מתאימה, במקרה הזה: בנק, סניף, חשבון, לקוח/ה (לדאוג לשמור את התצוגה!).

  3. להוריד תבנית ליבוא מהמערכת.

  4. למלא את התבנית בנתונים הרלוונטיים. בעמודת לקוח/ה יש לשים את המספר המזהה של הלקוח/ה.

  5. לטעון את הנתונים למערכת.

הסתבכתם?

מוזמנים ליצור איתנו קשר, או לנסות לקרוא על יבוא פשוט.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?