כל האוספים
העברת חומרים להנה"ח
יצוא נתונים
יצוא נתונים אל תוכנת ריווחית
יצוא נתונים אל תוכנת ריווחית

הסבר על יצוא נתוני הכנסות אל תוכנת ריווחית.

עודכן לפני יותר משבוע

יצוא נתונים אל תוכנת ריווחית מבוסס על היצוא לחשבשבת.
מצורף הסבר מפורט, המסביר איך ניתן לטעון את יצוא הנתונים לתוך תוכנת ריווחית.
חשוב! ריווחית מאפשרת יבוא תנועות בעסק המוגדר בסוג הנה"ח כפולה בלבד, ולכן יש להקים את כל העסקים כהנהלת חשבונות כפולה.

הגדרת סוג תנועה זר

ביצוע ההגדרה בתוך ריווחית:

 • הגדרות > קודי מיון/סוג תנועה

 • הגדרת תנועת ההכנסות/מכירות עם סוג תנועה זר הזהה לסוג התנועה בהגדרות המודול (ברירת מחדל: "הכ1")

טעינה חודשית

טעינת הנתונים מורכבת משני שלבים: טעינת החשבונות וטעינת התנועות.
שלב ראשון - טעינת חשבונות (לקוחות, מוצרים/שירותים, קופות)
טעינת החשבונות תוודא כי בתוך מערכת ריווחית, יופיעו תיאורים לכל אחד מהחשבונות (שמות הלקוחות, מס' עוסקים, שמות קופות האשראי וכו').
ביצוע הטעינה בתוך ריווחית:

 • תחזוקה > יבוא כרטיסי חשבון מקובץ טקסט.

 • סוג קובץ: Heshin.DAT + Heshin.PRM.

 • בחירת נתיב קובץ Heshin.dat ונתיב קובץ Heshin.prm.

 • חשוב! סימון התיבות "שמור על מספרי החשבונות" ו"חשבונות חדשים בלבד".

 • לחיצה על הכפתור "אישור", ולאחר מכן על "שמור".

שלב שני - יבוא פקודות יומן
על מנת לייבא את פקודות היומן, יש לבצע יצוא בשיטה הגמישה.


ביצוע הטעינה בתוך ריווחית:

 • תחזוקה > יבוא נתונים מתוכנה זרה.

 • סוג קובץ: חשבשבת פרמטרים.

 • חשוב! סימון התיבות "מפתח חשבון" ו"סוג תנועה זר".

 • בחירת נתיב קובץ Movein.dat ונתיב קובץ Movein.prm.

 • לחיצה על "אישור", ולאחר מכן על "שמור".

האם קיבלת תשובה לשאלתך?