לדלג לתוכן הראשי
כל האוספיםהמודולים שלנוהכנסות שאלות נפוצות
איך ניתן לבחור את סוג המסמך שיונפק בצורה אוטומטית?
איך ניתן לבחור את סוג המסמך שיונפק בצורה אוטומטית?
עודכן לפני יותר משבוע

המערכת מאפשרת יצירת מסמכים בדרכים מגוונות:

יצירת מסמך בצורה ידנית מתבצעת לאחר בחירת סוג המסמך להנפקה כמובן.

כל הדרכים האוטומטיות ניתנות להגדרה בשני אופנים:

  • הגדרת ברירת מחדל בהגדרות המודול הרלוונטי.

  • שינוי ברירת המחדל בעת ביצוע הפעולה (פרט לדפי תשלום).

כלומר,

ניתן להגדיר את מסמך ברירת המחדל שיתבצע בעת חיוב אשראי ידני, בהגדרות מודול סליקת אשראי.

בעת ביצוע חיוב ידני בסליקת אשראי, ניתן לשנות את סוג המסמך שיונפק עבור אותו חיוב ידני בלבד.

כנ"ל בחיוב הוראת קבע. בהגדרות מודול הוראות קבע ניתן להגדיר את סוג המסמך שיופק בברירת המחדל בעת יצירת הוראת קבע. בעת יצירת הוראת הקבע, ניתן לשנות את סוג המסמך שיונפק עבור אותה הוראת הקבע בלבד.

בדפי התשלום זה שונה מעט. גם כאן ניתן להגדיר בהגדרות המודול את סוג המסמך שיונפק בברירת המחדל. אבל בגלל שלא אתם אלה שמבצעים את החיוב, לא ניתן לשנות את סוג המסמך בעת התשלום על ידי המשתמש שלכם.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?