צריכים להוציא חשבונית או קבלה באנגלית, או במטבע זר?

במערכת SUMIT ניתן להוציא כיום מסמכים במס' מטבעות ושפות שונים. מבחינת המטבע, בהתאם לחוק, המסמך תמיד ינוהל במערכת במטבע הארגון המקורי. למרות זאת, בחירת מטבע נפרד תגרום לכך שיוצגו שני מטבעות על המסמך - ש"ח ומטבע המסמך שבחרתם. מבחינת השפה, השפה שבה נוצר המסמך היא השפה שלו ולא יהיה ניתן לשנות אותה לאחר יצירת המסמך והעברתו לספרים.

יצירת מסמך במט"ח

על מנת להנפיק מסמך במטבע זר, בזמן יצירתו, יש ללחוץ על שדה "מטבע", תחת מוצרים/שירותים, או תחת אמצעי תשלום, ולבחור את המטבע הרצוי.

ניתן להגדיר את הסכום לכל מוצר/שירות בשתי דרכים - הזנה בש"ח, או הזנה במט"ח (למשל דולר). מה הכוונה?

אם תגדירו במסמך שהמוצר שלכם עלה 50 ש"ח, ברגע שתשמרו את המסמך, המערכת תחשב את השער היומי של הדולר (נניח, 3.87) ותגדיר את הדולרים שקיבלתם (12.91 במקרה הזה).

אם תגדירו במסמך שהמוצר שלכם עלה 50 דולר, ברגע שתשמרו את המסמך, המערכת תחשב באותה הצורה, לפי השער היומי ותגדיר את הש"ח שיתועד במערכת (193.65 במקרה הזה).

בעת בחירת המטבע, תוכלו גם לקבוע את שער ההמרה בעצמכם אם תרצו.

כל המטבעות המוכרים בעולם נתמכים ע"י המערכת.

לתשומת הלב, על מנת שהמסמכים יעמדו בהוראות ניהול ספרים - כל המסמכים מציגים סכומים גם בשקלים, בנוסף למט"ח שהוגדר בעת יצירת המסמך.

יצירת מסמך בשפה זרה

על מנת להנפיק מסמך בשפה זרה, בזמן יצירתו, יש ללחוץ על "הגדרות מסמך", ושם לבחור את שפת המסמך הרצויה תחת הגדרת "שפת המסמך".

לאחר שמירת המסמך, ייראה המסמך בשפת הארגון (לרוב, עברית). אך כאשר תשמרו מקור/עותק של המסמך, הוא ייראה בשפה שבחרתם.

לתשומת הלב, על מנת שהפרטים שלכם יופיעו באנגלית במסמכים, יש לוודא כי הזנתם את כל פרטי הארגון גם באנגלית, בדף "הגדרות > הגדרות עסק > פרטים באנגלית".

השפות הנתמכות הינן: עברית, אנגלית, ערבית וספרדית.

האם מצאת את התשובה שלך?