בברירת המחדל, מודול הוראות קבע שולח חשבונית מס/קבלה (או חשבון/קבלה במקרה של ארגון שאינו חייב במע"מ).
ניתן לשנות את הגדרת ברירת המחדל בתוך הגדרות המודול הוראות קבע, שם ניתן לבחור בין הפקת חשבונית מס/קבלה לבין קבלה בלבד.

האם מצאת את התשובה שלך?