יש 2 אפשרויות לצפייה בסטטוס בקשת התשלום.

מסך בקשות תשלום מספקים

בלחיצה על "ניהול הוצאות > פירוט מסמכים לפי סוג > בקשות תשלום מספקים", לוחצים בשדות החיפוש לוחצים על השדה "סגורה", על מנת לראות את הבקשות התשלום שנסגרו/לא נסגרו (סגורה/ פתוחה – שולם / לא שולם).

הפקת דוח בקשות תשלום מספק שטרם שולמו - בסטטוס "פתוח"

  1. נכנסים לעמוד דוחות.

  2. לוחצים על "הוצאות > בקשות תשלום פתוחות".

  3. המערכת תציג את בקשות התשלום מספקים הפתוחות במערכת.

האם מצאת את התשובה שלך?