את המספור (הספרור) ההתחלתי של סוג מסמכים מסוים (חשבוניות, הצעות מחיר, קבלות וכדומה), ניתן לקבוע בעת יצירת המסמך הראשון. ניתן לצפות ולערוך את המספור של המסמכים השונים בלחיצה כאן.


מספור (ספרור) של מסמך ספציפי, לא ניתן לשנות אחרי שנשמר, כמו נתונים רבים שלא ניתן לשנות אחרי שמירת מסמך על פי התקנות.

אבל במקרה ואתם רוצים לעדכן את המספור של סוג מסמכים מסוים, ניתן לעשות זאת.
שימו לב שפעולה זו הינה פעולה רגישה ביותר ולא ניתן לחזור אחורה ממנה.
שינוי מספור לסוג מסמכים הינו תמיד למספור גבוה יותר.

האם מצאת את התשובה שלך?