מודול ניהול הכנסות מאפשר להפיק סוגים רבים של מסמכים:

סוגי המסמכים אותם תוכלו להפיק בחשבון שלכם מותאמים אוטומטית על ידי המערכת לסוג העוסק המוגדר בחשבון.

להסבר מפורט על סוגי המסמכים וההבדלים ביניהם »

האם מצאת את התשובה שלך?