שעון נוכחות

רישום שעות עובדים לפי סוג דיווח (רגיל, מחלה, חופשה ועוד), והפקת דוחות מגוונים לשכר ועוד.

2 מאמרים