שעון נוכחות

רישום שעות עובדים לפי סוג דיווח (רגיל, מחלה, חופשה ועוד), והפקת דוחות מגוונים לשכר ועוד.

שגיא avatar
אוסף זה מכיל 2 מאמרים
נכתב על-ידי שגיא