שיקים ומזומנים

מעקב מדויק אחרי השיקים והמזומנים ולא מפספסים שיק, יודעים איזה שיקים מחכים לפרעון ומקלים על עבודת ההתאמות בסוף השנה.

2 מאמרים