הנגשת מידע ללקוחות
עודכן לפני יותר משבוע

משרדים המעוניינים בכך, יכולים לחסוך זמן לעצמם וללקוחות שלכם על ידי פתיחת אפשרות ללקוחות המשרד לגשת ישירות לנתונים הנהלת החשבונות.

בין השאר יוכלו הלקוחות לצפות בדוח רווח והפסד, מאזן בוחן, והיסטוריית הדיווחים לרשויות (מע"מ ומקדמות).

איך מאפשרים ללקוחות גישה לראות את המידע?

ההחלטה הראשונה היא על ברירת המחדל. האם לרוב תרצו לאפשר ללקוחות גישה לנתונים? או שלרוב תעדיפו שלא? אחרי הגדרת ברירת המחדל ברמת המשרד, תוכלו גם להחריג תיק מסוים מברירת המחדל.

הגדרת ברירת מחדל ברמת המשרד

תחת הגדרות מודול הנהלת חשבונות, ניתן לקבוע האם כל לקוחות המשרד יוכלו לראות את הדוחות. ניתן גם לקבוע האם הדוחות יכללו נתונים ממנות סגורות בלבד, או שילקחו בחשבון גם נתונים ממנות פתוחות.

הגדרה ברמת התיק

תחת הגדרות תיק, ניתן לקבוע עבור כל תיק ספציפי האם להציג את הנתונים ללקוח/ה, ובמידה וכן - האם להציג נתונים ממנות סגורות בלבד, או שילקחו בחשבון גם נתונים ממנות פתוחות.

איך זה עובד?

איפה הלקוח/ה מוצא/ת את הנתונים?

בצד הלקוח/ה, ניתן להכנס לפורטל הנהלת חשבונות, ממסך הבית או מסרגל הצד (לחיצה על "הנהלת חשבונות").
שם תחת הכותרת "לשימוש העסק" מוצגים הדוחות שכוללים את נתוני הנהלת החשבונות.

איזה נתונים אפשר לראות?

כיום מוצגים בשיטה הזו דוח רווח והפסד, דוח מאזן בוחן, היסטוריית דיווחי מע"מ והיסטוריית מקדמות מס הכנסה.

דרך דוח רווח והפסד ומאזן בוחן הלקוחות יכולים לעשות "Drill Down" ולראות פירוט עבור כל קובייה (כרטסת רלוונטית, בתקופה רלוונטית).

האם קיבלת תשובה לשאלתך?