תזכורת לשליחת חומרים
עודכן לפני יותר משבוע

מערכת SUMIT מאפשרת לשלוח בקלות ללקוחות בקשה להעברת החומרים לטובת הדיווחים.

במסך הגדרות הנהלת חשבונות, ניתן לקבוע את תבנית ברירת המחדל לשליחת התזכורת.

על מנת ליזום את שליחת ההודעה, יש להתחבר אל התיק הרלוונטי, וללחוץ על "שונות > אפשרויות נוספות > שליחת תזכורת לשליחת חומרים". באופן דומה, ניתן ללחוץ על כפתור "פעולות" במסך "כל התיקים" לטובת ביצוע השליחה.

כחלק מההודעה, ניתן להשתמש בפרמטרים הבאים:

  1. {שם המשרד} - שם משרד הנה"ח.

  2. {שם התיק} - שם התיק במשרד.

  3. {שם הלקוח/ה} - שם הלקוח/ה כפי שהוא היה מוגדר בניהול לקוחות.

  4. {תקופת הדיווח} - התקופה בגינה יש להעביר את החומרים. לדוגמה: מאי-יוני 2022.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?