מודול הנהלת חשבונות מאפשר ליצא נתונים בפורמט מבנה אחיד ובפורמט חשבשבת.

לתשומת הלב, שיטת היצוא עבור תיקי הנהלת חשבונות חד צידית פועלת באופן דומה לשיטת היצוא של תיקי הנהלת חשבונות כפולה.

יצוא נתונים במבנה אחיד

פורמט מבנה אחיד כולל את כל תנועות היומן, פירוט תנועות היומן וכרטיסי החשבון, בהתאם לדרישות רשות המסים.

 1. נכנסים את תיק הלקוח/ה.

 2. לוחצים על "אפשרויות נוספות (תחת פעולות נוספות) > יצוא במבנה אחיד".

 3. בוחרים את התקופה ליצוא, האם לייצא תנועות ממנות סגורות בלבד, והאם לייצא תנועות חדשות בלבד.

 4. על מנת לייצא תנועות שכבר הופק עבורן קובץ בעבר, ניתן ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > יצוא תנועות מחדש", ולבחור את תאריך הייצוא הקודם.

יצוא נתונים בפורמט חשבשבת

פורמט חשבשבת כולל קבצי movein עבור תנועות היומן, וקבצי hashin עבור כרטיסי החשבון.

 1. נכנסים את תיק הלקוח/ה.

 2. לוחצים על "אפשרויות נוספות (תחת פעולות נוספות) > יצוא בפורמט חשבשבת".

 3. בוחרים את התקופה ליצוא, האם לייצא תנועות ממנות סגורות בלבד, והאם לייצא תנועות חדשות בלבד.

 4. בוחרים את שיטת יצוא הנתונים (השיטה המקוצרת, המפורטת או הגמישה).
  מומלץ לעבוד עם השיטה הגמישה, שכן היא כוללת את כלל הנתונים שניתנים לייצוא.

 5. על מנת לייצא תנועות שכבר הופק עבורן קובץ בעבר, ניתן ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > יצוא תנועות מחדש", ולבחור את תאריך הייצוא הקודם.

האם מצאת את התשובה שלך?