• תיק לקוח/ה - מאגר הנתונים של הלקוח/ה שהינכם מייצגים. כל תיק כולל מנות, תנועות יומן, כרטיסי חשבון, סוגי תנועות, דיווחים לרשויות, הגדרות וכיוצ"ב.
  בהנהלת חשבונות פנימית משתמשים בתיק לקוח/ה בודד.

 • כרטיס חשבון - ייצוג במערכת שיכולות להיות לו תנועות יומן. כרטיס חשבון יכול להיות לקוח/ה, ספק/ית, חשבון בנק וכו'.

 • סוג תנועה - תבנית ברירת מחדל שמאפשרת רישום מהיר של תנועת יומן אשר מתפרקת למספר "פירוט תנועות יומן" בצורה מסוימת. התבנית כוללת חשבון חובה וחשבון זכות ראשיים, ומאפשרת רישום חשבונות גם חשבונות משניים. סוג התנועה מאפשר לחלק את סכום התנועה בין החשבונות על פי כלל קבוע.
  סוגי התנועות לרוב משמשים עבור רישום הכנסות עם מע"מ, ורישום ניכוי מס במקור.

 • תנועת יומן - ייצוג של מספר תזוזות כספים מכרטיסי חשבונות. לרוב, יהיה העברת כסף מכרטיס חשבון אחד (חשבון חובה ראשי) לכרטיס חשבון שני (חשבון זכות ראשי).
  בתנועה עם מע"מ, התנועה תהיה לתוך שני כרטיסי חשבון, שאחד מהם הוא מע"מ עסקאות/תשומות.

 • פירוט תנועת יומן - ייצוג של תזוזת כסף מכרטיס חשבון בודד.

 • מנה - אוסף של תנועות יומן, והמקום אליו מזינים תנועות יומן.

 • מנה סגורה - מנה שלא ניתן לערוך את התנועות שבתוכה.

האם מצאת את התשובה שלך?