לא ניתן להעביר כסף ללקוח דרך המערכת באמצעות מס"ב, אך ניתן ליצור הו"ק או חיובי מס"ב בסכום שלילי על מנת לנכות את הסכום מחיובים עתידיים של הלקוח (ובעצם לזכות את הלקוח באופן מסויים).

במקרה שיצרתם פקודת חיוב בסכום שלילי ללקוח (לדוגמה, אם התכוונתם לזכות את הלקוח בדמות ניכוי סכום מסויים מחיובים עתידיים), המערכת לא תוכל לשדר קובץ מס"ב עד אשר סך פקודות החיוב יהפוך לחיובי.

להמחשה - אם יש ללקוח הוראת קבע בסך 200 ש"ח, ויצרנו בנוסף הוראת קבע חד פעמית (בעלת מחזור חיוב אחד) בסכום שלילי של 300 ש"ח, לאחר חיוב של שתיהן סך פקודות החיוב של הלקוח יעמוד על מינוס 100 ש"ח. המערכת לא תשדר את פקודות החיוב כל עוד הסכום הוא שלילי. רק לאחר חיוב הלקוח פעם נוספת במועד החיוב הבא סך הפקודות יהפוך לחיובי (100+) ויאפשר שידור למס"ב.

האם מצאת את התשובה שלך?