על מנת ליצור כרטיס חשבון, יש תחילה להיכנס אל תיק הלקוח/ה הרלוונטי.

לאחר מכן, ניתן ליצור כרטיס חשבון במס' דרכים:

 1. יצירת כרטיס בודד - באמצעות לחיצה על "כרטיסי חשבון > יצירת כרטיס חשבון".

 2. יצירת כרטיס בודד במהלך הקלדת תנועות - במסך המנה, ניתן ללחוץ על חשבון חובה/זכות, או חשבון לקוח/ספק > "יצירת כרטיס חשבון", זאת על מנת ליצור את הכרטיס כחלק מתהליך קליטת התנועות.

 3. יצירת מספר כרטיסי חשבון באמצעות יבוא קובץ בפורמט אקסל - באמצעות לחיצה על "סוגי יבוא נוספים > יבוא חשבונות בפורמט אקסל". קריאה נוספת »

 4. יצירת מספר כרטיסי חשבון באמצעות יבוא קובץ בפורמט חשבשבת - באמצעות לחיצה על "סוגי יבוא נוספים > יבוא חשבונות בפורמט חשבשבת". קריאה נוספת »

 5. יצירת מספר כרטיסי חשבון באמצעות "יבוא קובץ בפורמט עצמאית - באמצעות לחיצה על "סוגי יבוא נוספים > יבוא תנועות וחשבונות בפורמט עצמאית". קריאה נוספת »

בכל אחת מהשיטות, ניתן למלא את השדות הבאים בכרטיס החשבון:

 • סוג חשבון - שדה חשוב ומשמעותי, אשר משפיע על אופן ההתחייסות לכרטיס החשבון בהפקת הדוחות השונים. לקריאה נוספת »

 • מפתח חשבון (שדה חובה) - המפתח שמזהה את החשבון. המפתח הוא ייחודי, ולא ניתן לחזור עליו בתוך אותו התיק.

 • שם החשבון (שדה חובה) - טקסט שיאפשר לכם לזהות את כרטיס החשבון.

 • קוד מיון - משמש עבור הפקת דוחות. לקריאה נוספת »

 • סוג חשבון למע"מ מפורט (רלוונטי לחשבונות מסוג לקוחות וספקים) - השדה מאפשר לקבע את סוג החשבון/הרשומה למע"מ מפורט (PCN874). בברירת המחדל, המערכת בוחרת את סוג החשבון באופן אוטומטי. לקריאה נוספת »

 • מספר עוסק (רלוונטי לחשבונות מסוג לקוחות וספקים) - משמש עבור הפקת דוח מע"מ מפורט (PCN874).

 • עיר (רלוונטי לחשבונות מסוג לקוחות וספקים) - משמש עבור הפקת דוח מע"מ מפורט.

 • רחוב ומספר (רלוונטי לחשבונות מסוג לקוחות וספקים) - משמש עבור הפקת דוח מע"מ מפורט.

 • סוג תנועה ברירת מחדל (רלוונטי לחשבונות מסוג לקוחות וספקים) - מאפשר הגדרת סוג תנועה אשר ייבחר באופן אוטומטי בעת הקלדת תנועות, לאחר בחירת כרטיס הלקוח/הספק במסך המנה.

 • לא נכלל בדוח ניכויים (102) (רלוונטי לחשבונות מסוג ספקים) - משמש עבור החרגת ספק מדוח ניכויים.

 • סיווג למאזן בוחן (רלוונטי לחשבונות מסוג הוצאות ורכוש קבוע) - מאפשר סיווג הוצאה לדוח מאזן בוחן.
  סיווגים נתמכים:

  • הוצאות הנהלה כלליות

  • הוצאות מימון

  • הוצאות מיסים

  • עלות המכירות

 • אחוז הכרה למס הכנסה (רלוונטי לחשבונות מסוג הוצאות) - משמש עבור הפקת דוחות שנתיים.

האם מצאת את התשובה שלך?