מודול הנהלת חשבונות מאפשר הפקת קבצי מע"מ מפורט/מקוון (קובץ PCN) עבור עסקים הנדרשים בכך.

פתיחת יכולת הפקת דיווח מפורט

על מנת להפיק קבצי מע"מ מפורט, יש תחילה להגדיר בתיק הלקוח/ה את הדרישה להגשת דוח מע"מ מפורט.

ניתן לבצע את הגדרה זו בשתי דרכים:

  1. בעת יצירת תיק לקוח/ה, סימון התיבה "נדרשת הגשת דוח מע"מ מפורט (PCN874)", תחת "דיווח מע"מ".

  2. במידה והתיק כבר קיים, ניתן לסמן את התיבה "נדרשת הגשת דוח מע"מ מפורט (PCN874)" תחת "הגדרות תיק > דיווח מע"מ".

הפקת דיווח מע"מ מפורט

על מנת להפיק את הדיווח עצמו, יש להיכנס אל מסך "דיווח מע"מ". באופן אוטומטי תופיע "שיטת הצגת נתונים" של "בחירת תנועות לדוח מע"מ מפורט", זאת על מנת להציג שדות נוספים הנדרשים עבור דיווח מפורט, ולאפשר את הפקת הקובץ המפורט למע"מ.

אחרי שנתוני הדיווח אושרו ועל מנת להפיק את הקובץ לדיווח המע"מ, יש לבצע את שמירת הדיווח. לאחר מכן, תתבצע הורדה אוטומטית של הקובץ אל המחשב.
בכל שלב, ניתן גם לקבל את כל הקבצים ההיסטוריים באמצעות כניסה אל "דיווח מע"מ > היסטוריית דיווחים > לחיצה על הדיווח הרלוונטי > פעולות נוספות (...) > הורדת קובץ PCN".

על מנת לסייע בהפקת קובץ תקין למע"מ, מסך הדיווח מתריע באופן אוטומטי על בעיות:

  • עסקאות שאינן מזוהות בסך הגבוה מ-5,000 ש"ח ללא מע"מ.

  • עסקאות מזוהות שלא הוגדר בהן מספר עוסק.

  • תשומות קופה קטנה בסך מע"מ הגבוה מ-300 ש"ח.

  • תשומות רגילות שלא הוגדר בהן מספר עוסק.

  • בחירת שגויה של סוגי רשומות בכרטיסי חשבון (לדוגמה - בחירת סוג רשומה של הכנסה בתנועת תשומה). בעיה מסוג זה תחסום את הפקת הדיווח.

הפקת קובץ לבדיקות

במידת הצורך, ניתן להפיק קובץ מע"מ מפורט לבדיקה.

ההפקה מתבצעת מתוך מסך "דיווח מע"מ, באמצעות לחיצה על "פעולות נוספות (...) > הפקת קובץ בדיקה".

לתשומת הלב, הקובץ מופק עם מספר עוסק שונה מהמספר של התיק עצמו, על מנת למנוע טעינה שגויה של הקובץ אל מע"מ.

הגדרת סוגי רשומות

בברירת המחדל, סוגי הרשומות ייקבעו באופן אוטומטי, בהתאם לסוגי התנועות, לפי דרישות מע"מ. לקריאה נוספת »

דוח מתקן / תיקון דיווח

הסבר כללי על הפקת דוח מתקן ותיקון דיווחים במערכת נמצא כאן »

קריאה נוספת על מקרים ותגובות במע"מ מפורט »

האם מצאת את התשובה שלך?