הוספנו יכולת קטנה ומשמעותית במודול ניהול תקציב,

סיווג לסעיף תקציבי זה חשוב?

אז מעכשיו בהגדרת סעיף תקציבי, ניתן להגדיר סיווג לכל סעיף.

בנוסף, שדה הסיווג יופיע בדוחות ואפילו ניתן לעשות פילוח לפי סיווגים.

האם מצאת את התשובה שלך?