כאשר מזינים בצד של ניהול הכנסות וניהול הוצאות קבלות/תשלומים (תקבולים/תשלומים), ניתן לייבא אותם אל הנהלת חשבונות לקופות המתאימות. איך?

  1. ראשית, צריך לוודא שההגדרה של יבוא תקבולים פתוחה בתיק. לקריאה איך

  2. יש לוודא שמוגדרים מפתחות החשבונות הנכונים באינדקס חשבונות תחת העברת חומרים להנה"ח. ניתן למיין ולהציג קופות בלבד לשם הנוחות.

  3. במסך היבוא (הכנסות / הוצאות), תחת "פעולות נוספות (...) > הגדרות יבוא" יש לוודא שמוגדר כי הקופות יקבלו את מפתח החשבון שלהן מהכרטיס בלבד, כדי לוודא שלא פספסתם כלום.

האם מצאת את התשובה שלך?