דף מידע ללקוח/ה
עודכן לפני יותר משבוע

דף המידע ללקוח/ה מכיל מידע שונה ללקוח/ה שלכם, מתוך המודולים המותקנים אצלכם.
דף המידע מאפשר ללקוחות שלכם לקבל עדכון ומידע מבלי ליצור איתכם קשר, בזמנם הפנוי מבלי להטריח אתכם.

על מנת לשלוח קישור ללקוח מסוים של דף המידע שלו, יש להכנס לכרטיס הלקוח/ה, וללחוץ על כפתור הפעולות הנוספות > "קישורים לשליחת ללקוח/ה > דף מידע ללקוח/ה" ולבחור שם את אופן השליחה הרצוי


ניתן להגיע לעריכת ההגדרות של דף זה דרך הגדרות > דף מידע ללקוח/ה.
בנוסף לבחירה באם להציג או להסתיר כל אחד ממרכיבי דף המידע, ניתן גם לבחור בעבור כמה חודשים יוצגו הנתונים. בברירת המחדל תוצג כל היסטוריית הנתונים ללקוח/ה.

מרכיבי דף המידע

  • אפשרות לעדכון אמצעי תשלום ע"י הלקוח/ה (פתוחה בברירת המחדל).

  • אפשרות לביטול הוראת קבע ע"י הלקוח/ה (מופיעה רק אם מותקנת מודול הוראות קבע, האפשרות חסומה בברירת המחדל).

  • סוגי מסמכים להצגה בנוסף למסמכים חשבונאיים (הזמנות, דרישות תשלום/חשבונות עסקה, הסוגים לא מוצגים בברירת המחדל).

  • האם להציג את היסטוריית החיובים של הלקוח/ה (לא מוצגת בברירת המחדל).

  • האם להציג את הוראות הקבע הפעילות של הלקוח/ה (מוצגים בברירת המחדל).

  • האם להציג את הוראות הקבע שהסתיימו עבור הלקוח/ה (לא מוצגים בברירת המחדל).

האם קיבלת תשובה לשאלתך?