מודול דפי תשלום מאפשר לכם להגדיר תקנונים שאותם יאשרו המשתמשים.

ניתן להגדיר תקנון אחד ולהציג אותו בכל הקטלוגים או להגדיר מספר תקנונים ולהציג אותם בקטלוגים שונים.

כל תקנון מוגדר על ידי שם התקנון, תוכן התקנון, האם הוא פתוח לכל הקטלוגים והאם לפתוח אותו לקטלוגים ספציפיים.

ניתן להגדיר קישור לתקנון חיצוני במקום להזין את תוכן התקנון.

שימו לב כי אין משמעות לפתיחה לקטלוגים ספציפיים אם מסומנת ההגדרה של "פתוח לכל הקטלוגים".

האם מצאת את התשובה שלך?