בקשת תשלום מספק/ית הוא מסמך פנים ארגוני (ולא חשבונאי), שעוזר לעשות סדר בהוצאות השוטפות בעסק ולתעד את התשלומים הצפויים לספקים.
הוא בעצם יוצר רשימת תשלומים לספקים ומופק שלב אחד לפני התשלום, ולפני הפקת מסמך הוצאה רשמי במערכת.


העבודה עם "מסמך בקשת תשלום מספק" פשוטה ונוחה.

כשמגיעה בקשת תשלום מספק תוכלו להעלות צילום של המסמך למערכת ולהזין את פרטי ההוצאה לצורך תיעוד שלה ברשימת המתנה לתשלום לספק.

בהמשך, אחרי העברת התשלום, תוכלו להפוך אותו למסמך הוצאה רשמי שיופיע ברישומי הארגון.

למה כדאי להשתמש בו?

שימוש במסמכי "בקשת תשלום מספק", מפחית את עומס העבודה בסוף החודש, מונע איבוד מסמכים ומאפשר מעקב שוטף על הוצאות הארגון הצפויות.
הוא מאפשר להזין את ההוצאות ברגע קבלת דרישת תשלום (במקום בסוף החודש, או בשליחת התשלום) ובהמשך גם להפיק בקלות ויעילות את מסמכי ההוצאות החשבונאיים.
הוא יעיל במיוחד לארגונים שעובדים עם מספר גדול של ספקים ששולחים מספר גדול של דרישות תשלום. הפקתו, מאפשרת לארגון ליצור שלב תיעוד מקדים להוצאות החודשיות השוטפות
ולהפיק מסמכי הוצאות במרוכז - בסוף החודש או אחרי שהתשלום מתבצע.

פעולות נפוצות עם בקשת תשלום מספק/ית

האם מצאת את התשובה שלך?