דוחות הכנסות
עודכן לפני יותר משבוע

מערכת ניהול הכנסות של SUMIT כוללת בתוכה מס' רב של דוחות. כל הדוחות זמינים מתוך מסך דוחות, המופיע בסרגל הצד ובמודול הנהלת חשבונות.

בכל אחד מהדוחות ניתן לבחור את התקופה הרלוונטית (חודשי, דו חודשי, שנתי, או בחירת תקופה ידנית).

דוחות הכנסות

סיכום הכנסות לפי לקוח/ה בכל חודש, על בסיס קבלות

דוח זה מכיל טבלה, שבה כל שורה מייצגת לקוח/ה, כל עמודה מייצגת חודש בשנה, והערכים המוצגים הינם סכום ההכנסות.

הדוח מציג סכומים אחרי מע"מ במידה ונדרש.

סיכום הכנסות לפי לקוח/ה בכל חודש, על בסיס חשבוניות

באופן דומה לסיכום הכנסות על בסיס קבלות, דוח זה מכיל טבלה, שבה כל שורה מייצגת לקוח/ה, כל עמודה מייצגת חודש בשנה, והערכים המוצגים הינם סכום ההכנסות.

הדוח מציג סכומים אחרי לפני מע"מ במידה ונדרש.

סיכום הכנסות לפי מוצר/שירות בכל חודש

דוח זה מכיל טבלה, שבה כל שורה מייצגת מוצר/שירות, כל עמודה מייצגת חודש בשנה, והערכים המוצגים הינם סכום ההכנסות.

הדוח מציג סכומים לפני מע"מ.

סיכום כמות מכירות לפי מוצר/שירות בכל חודש

דוח זה מכיל טבלה, שבה כל שורה מייצגת מוצר/שירות, כל עמודה מייצגת חודש בשנה, והערכים המוצגים הינם כמות המכירות של אותו המוצר.

סיכום הכנסות לפי אמצעי תשלום בכל חודש

דוח זה מכיל טבלה, שבה כל שורה מייצגת סוג אמצעי תשלום (מזומן, שיק, סליקת אשראי וכו'), כל עמודה מייצגת חודש בשנה, והערכים המוצגים הינם סכום ההכנסות.

דוחות חשבונאיים

דוח רווח והפסד

דוח זה מציג את פירוט ההכנסות וההוצאות בתקופה הרצויה (לרוב דו חודשי), ובנוסף, מחשב על בסיס ההכנסות וההוצאות את סכום הרווח.

דוח הכנסות והוצאות

דוח זה מציג את פירוט ההכנסות וההוצאות בתקופה הרצויה (לרוב דו חודשי).

דוח חייבים/יתרות

דוח זה מציג את כל הלקוחות אשר יש להם יתרה פתוחה.

יתרת הלקוחות מוגדרת על ידי ההפרש בין חשבוניות מס (או חשבונות אצל עוסקים שאינם נדרשים במע"מ) לבין קבלות.

דוח מאזן בוחן

דוח זה מציג את סכום התנועות שנרשמו (חובה/זכות), בכל אחד מהחשבונות במערכת.

החשבונות הינם הכנסות (מוצרים/שירותים), הוצאות (פריטי הוצאה), קופות (קופת מזומן, קופת אשראי וכו'), לקוחות/ספקים.

כרטסת מוטב/מחויב

דוח זה מאפשר צפיה ברצף התנועות שנרשמו עבור חשבון מסוים במערכת, וביתרת החשבון במשך תקופת הרישום.

ניתן לראות את דוח הכרטסת עבור כל לקוח/ה, מוצר/שירות, פריט הוצאה או קופה.

דוחות נוספים

מעבר לדוחות המפורטים בדף הזה, קיימים דוחות רבים נוספים, וניתן להגדיר דוחות מותאמים אישית, בהתאם לצרכים שלכם.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?