כדי לשלוח ללקוח/ה ריכוז של כל המסמכים שהופקו עבורו במערכת יש לבצע את הפעולות הבאות:

  1. מבצעים חיפוש בתיבת החיפוש בעמוד מודול ניהול הכנסות לפי שם הלקוח/ה. המערכת תציג את כל המסמכים המשויכים ללקוח/ה.

  2. מסמנים V לצד המסמכים שרוצים לשלוח ללקוח ולוחצים על "אפשרויות נוספות (...) > שליחה במייל".

  3. מוסיפים הודעה אישית (אם רוצים).

  4. לוחצים על שליחה..

לתשומת הלב

  • כל מסמך יישלח ללקוח/ה במייל נפרד והלקוח/ה עשוי לקבל מיילים מרובים ממכם בהתאם לכמות המסמכים שסומנו לשליחה.

  • ניתן לשלוח את מסמך המקור פעם אחת בלבד (על פי תקנות רשות המסים). לאחר מכן ניתן לשלוח העתק של המסמך או נאמן למקור.

האם מצאת את התשובה שלך?