מודול דפי תשלום מאפשר לכם לבחור איזה סוג מסמך יונפק לאחר תשלום בחנות הוירטואלית:

  • חשבונית מס קבלה (או חשבון/קבלה לפטורים ממע"מ)

  • חשבונית מס (או חשבון לפטורים ממע"מ)

  • קבלה

  • קבלת תרומה (גם עם סעיף 46)

  • דרישת תשלום

  • הזמנה

ההגדרה מתבצעת ברמת הקטלוג. מגיעים לעריכת הקטלוג בלחיצה על "הגדרות קטלוג".

לתשומת הלב, ישנה חובה להנפיק קבלה כלשהי מיד בעת קבלת התשלום.

האם מצאת את התשובה שלך?