הוספתם מס' שדות בדף התשלום, אבל סדר השדות לא תואם למה שרציתם? יש פיתרון לבעיה.

כדי לשנות את סדר השדות יש להיכנס למסך "דפי תשלום > ניהול שדות נוספים".

בעריכת כל שדה, תחת "הגדרות מתקדמות" יש לקבוע בשדה "מיון" ערך מספרי, שמייצג את הסדר הרצוי בין השדות.

על מנת להשפיע על סדר השדות, יש לערוך את כל השדות הרלוונטים, ולקבוע עבורם מספרים בסדר עוקב.

האם מצאת את התשובה שלך?