רוצים שהלקוחות שלכם יצטרפו להוראת קבע באמצעות מס"ב בצורה אוטומטית לחלוטין?

על מנת לעשות כן, יש שלושה מודולים מרכזיים שאתם צריכים:

איך גורמים לקסם לקרות?

בכמה שלבים פשוטים:

  1. יוצרים דף תשלום או קטלוג עם מוצר/שירות מחזורי.

  2. בהגדרות הקטלוג, מסמנים את האפשרות: "קטלוג תומך בהצטרפות לתשלום באמצעות מס"ב".

  3. בהגדרות מודול הרשאות מס"ב, מסמנים את האפשרות "אישור אוטומטי של אמצעי תשלום".

מה יקרה מעכשיו?

במילוי פרטים בדף התשלום על ידי הלקוח/ה, יוזנו גם פרטי הבנק.

בהגעת עדכון במודול הרשאות מס"ב התואם את פרטי הבנק של הלקוח/ה, יאושר אמצעי התשלום של הלקוח/ה, ומודול הוראות קבע יתחיל לבצע חיובים באופן אוטומטי.

בהצלחה!

האם מצאת את התשובה שלך?