כל הוראות הקבע מנוהלות בתוך תיקיית הוראות קבע.

תחילה יש לאתר את הוראת הקבע שאתם רוצים לעדכן.

ניתן לאתר אותה באמצעות כניסה למודות הוראות קבע, וביצוע חיפוש לפי שם הלקוח/ה, המוצר/שירות, הסכום או בכל דרך אחרת.

עדכון תאריך החיוב הבא, כמות המחזורים או תוקף החיוב

באם אתם רוצים לשנות את תאריך החיוב הבא, לעדכן את כמות המחזורים או להאריך/לקצר את תוקף החיוב, יש להיכנס אל כרטיס הוראת הקבע וללחוץ על "אפשרויות נוספות (...) > עדכון צפי חיובים".

כפתור זה יפתח מסך שמאפשר לבצע מס' פעולות:

  1. עדכון "תאריך החיוב הבא" גורם להזזת כל החיובים (שעדיין לא בוצעו) אחורה או קדימה, בהתאם להזזה.

  2. עדכון "כמות המחזורים" משפיע על תאריך החיוב האחרון. הוספת מחזורים מרחיקה אותו, ולהפך.

  3. שינוי "תאריך החיוב האחרון" משפיע על כמות המחזורים בצורה דומה.

רוצים להפסיק את הוראת הקבע? פשוט לחצו על כפתור: "סיום הוראת קבע".

בסה"כ רוצים לוותר על החיוב הבא? לחצו על כפתור: "דילוג חיוב".

עדכון סכום החיוב

באם אתם רוצים לשנות את סכום החיוב, ע"י שינוי מחיר היחידה, כמות היחידות או הסך הכולל, יש להיכנס אל כרטיס הוראת הקבע, וללחוץ על "אפשרויות נוספות (...) > עדכון מחירים".

שם תוכלו לקבוע את המחיר ליחידה, כמות היחידות, או את הסה"כ לחיוב.

ניתן לשנות כל אחד מהשדות והשדות האחרים יחושבו בהתאם.

האם מצאת את התשובה שלך?