מודול הוראות קבע מאפשר להפיק מגוון רחב של דוחות בעקבות השימוש במודול. דוחות אלו מסייעים לניהול השוטף של הוראות הקבע בארגון, למעקב אחר הוראות קבע שדורשות טיפול או שחיובן נכשל, לפילוח נתוני גביה על פי פרמטר נבחר (מוצר/שירות או לקוח/ה), הצגת הוראות קבע שהסתיימו או כאלו שקרובות להסתיים ועוד. בין הדוחות אותם ניתן להפיק בעקבות השימוש במודול:

  • הוראות קבע פעילות – פירוט הוראות הקבע הפעילות בחשבון.

  • הוראות קבע שהסתיימו - פירוט הוראות הקבע שחיובם הסתיים וסיבת סיום החיוב.

  • סיכום חיובים פעילים – תצוגת חיובים לפי לקוח/ה או מוצר/שירות.

  • דוח גבייה מפורט על בסיס לקוח/ה או מוצר/שירות לתקופה נבחרת.

כדי להפיק דוחות יש להיכנס אל עמוד דוחות ולבחור בדוח הרלוונטי תחת "הוראות קבע". שימו לב כי לחלק מהדוחות (לדוגמא - דוח הוראות קבע לחיוב בקרוב / דורשות טיפול) ניתן להגיע באופן ישיר במודול הוראות קבע, ללא צורך במעבר אל עמוד דוחות. חיובי הוראות קבע בחשבון מופיעים כמובן גם בדוחות חשבונאיים ודוחות נוספים המופקים באמצעות מודולים נוספים במערכת כגון מודול ניהול הכנסות, מודול סליקות אשראי ועוד.

האם מצאת את התשובה שלך?