ניתן להפוך מסמך בקשת תשלום מספק למסמך הוצאה חשבונאי בכמה פעולות פשוטות:

  1. במודול ניהול הוצאות, בוחרים את מסמך בקשת תשלום מספק/ית שיצרתם בעבר, כך ויפתח מסך תצוגה מקדימה שלו.

  2. במסמך (במסך הכחול) תוכלו לבחור איזה מסמך תרצו ליצור.

  3. המערכת תשאב את הפרטים שהופיעו במסמך בקשת התשלום ותוסיף אותם למסמך החדש שאתם יוצרים.

  4. במידה ובחרתם במסמך תיעוד תשלום לספק/ית או חשבונית ותשלום לספק/ית, תוכלו להוסיף את סוג התשלום שביצעתם (מזומן, שיק, העברה בנקאית וכו').

  5. מוודאים שהפרטים נכונים ובוחרים "שמירה סופית".

  6. ברכות, מסמך ההוצאה נוצר ומופיע ברשימת המסמכים במודול ניהול הוצאות.

  7. בנוסף, המערכת תשנה את סטטוס בקשת התשלום ל"סגורה".

האם מצאת את התשובה שלך?