תחילה נכנסים אל מודול ניהול הוצאות

  1. לוחצים על "יצירת מסמך הוצאה > בקשת תשלום מספק/ית".

  2. ממלאים את פרטי ההוצאה – תאריך הפקת המסמך, פרטי הספק/ית, העלאת קובץ המסמך, הזנת מספר המסמך (החשבונית) שהתקבלה מהספק/ית, בחירת פריטי ההוצאה (המוצרים ו/או השירותים המשויכים למסמך).

  3. בוחרים "שמירה סופית" (אפשר גם לשמור כטיוטה ולשמור כמסמך סופי בהמשך).

  4. זה קרה! יצרתם מסמך בקשת תשלום מספק והוא יופיע ברשימת המסמכים במודול ניהול הוצאות.

האם מצאת את התשובה שלך?