מערכת SUMIT מאפשרת הפקת מסמכים חשבונאיים כמקור - רק פעם אחת.

במידה וכבר הפקתם מקור, וברצונכם להפיק מחדש את המסמך להדפסה (או לשליחה במייל כקובץ PDF מצורף), אפשר להפיק העתק נאמן למקור. העתק נאמן למקור, הינו העתק מורשה, אשר ניתן לשימוש אצל הלקוחות אשר מקבלים מכם את החשבונית או הקבלה.

על מנת להפיק העתק מסמך יש לאתר את המסמך הרלוונטי, ולאחר מכן ללחוץ על "שיתוף המסמך". שם תוכלו להוריד את העתק המסמך (או המקור במידה והוא עדיין לא הופק).

האם מצאת את התשובה שלך?