מודול ניהול הכנסות מציע כמה דרכים ליצירת קישור בין מסמכים במערכת:

  1. הפקת מסמך מתוך מסמך קיים – בעת הפקת מסמך מתוך מסמך קיים (לדוגמא – הפקת קבלה מתוך חשבונית) תעתיק המערכת באופן אוטומטי את פרטי מסמך המקור (לקוח, סכום וכו') אל המסמך החדש ותיצור זיקה בין המסמכים.

  2. עריכת מסמך לאחר שהופק - ניתן להוסיף את "מסמך המקור" או "מסמכים שנוצרו מתוך מסמך זה" (תחת אפשרויות נוספות בעמוד עריכת המסמך) וליצור זיקה בין המסמכים. בדרך זו ניתן לסגור כמה מסמכים של לקוח תחת מסמך אחד (לדוגמא - שיוך מספר דרישות תשלום לחשבונית מס אחת). כדי לאפשר זאת יש לסמן את השורה "תמיכה בניהול ידני של קישור בין מסמכים" תחת הגדרות ניהול הכנסות > אפשרויות מתקדמות.

  3. דו"ח הכנסות ללא מסמך מקושר בעמוד כל הדוחות של המערכת (תחת הכותרת הכנסות) מציג את כל המסמכים שהופקו בחשבון אך אין להם מסמך מקושר. בדרך זו ניתן לדעת האם יש לדוגמא חשבונית שטרם שולמה ולא הופקה עבורה קבלה או האם ישנו מסמך זיכוי עצמאי שאינו משויך למסמך חיוב כלשהו. בנוסף ניתן להפיק דו"ח דרישות תשלום פתוחות ודו"ח חשבוניות פתוחות (או חשבונות עסקה פתוחות עבור עמותות).

  4. ניהול סטטוס מסמכים (פתוחים/סגורים) - כאשר מפיקים מסמך (למעט קבלה או חשבונית מס/קבלה) המערכת מגדירה אותו כמסמך פתוח. כאשר מפיקים מסמך מתוך המסמך הפתוח (לדוגמא – הפקת חשבונית מס/קבלה מתוך דרישת התשלום) ישתנה סטטוס המסמך באופן אוטומטי מפתוח לסגור. ניתן לנהל את סטטוס המסמך באופן ידני גם לאחר שהופק מתוך התצוגה המקדימה של המסמך ומעבר לעריכה מהירה של שדה זה או בעמוד עריכת המסמך (תחת אפשרויות נוספות).

האם מצאת את התשובה שלך?