שאלה מעולה! יש כמה אפשרויות בעבודה עם מט"ח במערכת:

  1. הזנת הסכום שהתקבל במט"ח
    ביצוע הזנה של הסכום שהתקבל בדולרים למשל, יגרום לכך שהסכום בשקלים יתעדכן אוטומטית לפי השער בתאריך המסמך. לתשומת הלב, הסכום מתעדכן רק לאחר השמירה הסופית. בצורה זו אין צורך להזין סכום בש"ח כלל.

  2. הזנת הסכום שהתקבל בש"ח - ביצוע הזנה של הסכום בש"ח יגרום לכך שהסכום במטבע הזר יתעדכן אוטומטית לפי השער בתאריך המסמך. לתשומת הלב, הסכום מתעדכן רק לאחר השמירה הסופית.

בכל אחת מהשיטות, ניתן גם לקבוע את שער ההמרה באופן ידני, במקרים שבהם יש בכך צורך. שיטה זו איננה מומלצת למרבית המשתמשים.

האם מצאת את התשובה שלך?