מערכת ניהול החשבונות של SUMIT מאפשרת למשתמשי המערכת להפיק דוחות חשבונאיים רבים כגון דוח רווח והפסד, מאזן בוחן, דוח מע"מ, דוח מקדמות מס הכנסה או כרטסת מוטב/מחויב. דוחות אלו מסייעים לביצוע תהליכי הנהלת החשבונות של הארגון, בין אם הם נעשים באופן עצמאי או בעזרת רואה חשבון.


בנוסף ניתן להפיק במערכת דוחות פנים-ארגוניים אשר מסייעים לניהול העסקי השוטף, מאפשרים מעקב אחר הפעילות בארגון והצגת נתונים ומידע על סמך פילוחים שונים. לדוגמא – ניתן להפיק דוח אשר מציג ריכוזי הכנסות או הוצאות על פי לקוח / קבלה, דוח כמות מכירות לפי מוצר/שירות ועוד. במודולים רבים במערכת ניתן להפיק דוחות ייעודיים המציגים מידע רלוונטי לפעילות הנעשית בבמודול. דוחות אלו יופיעו בעמוד דוחות לאחר התקנת המודול. לדוגמא – במידה ואתם עובדים עם מודול סליקות אשראי במערכת תוכלו להפיק דוח ריכוז סליקות לפי חברת אשראי, דוח זיכויי אשראי ועוד. במידה ומותקן בחשבון מודול דפי תשלום תוכלו להפיק דוח סכום מכירות לחודש לפי קטלוג, לפי קופון ועוד.

להסבר מפורט על הדוחות שניתן להפיק במערכת

האם מצאת את התשובה שלך?