על מנת להגדיר האם יישלחו התראות (ולמי) לאחר חיוב מוצלח או כישלון חיוב של הוראת קבע יש להיכנס אל עמוד "הגדרות הוראות קבע > עדכונים והתראות" ולבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

  • לא לשלוח עדכון כלל

  • שליחת עדכון ללקוח/ה

  • שליחת עדכון לארגון

  • שליחת עדכון ללקוח/ה ולארגון

גם אם הוגדר בחשבון כי לא יישלחו כלל התראות ללקוחות בגין חיובי הוראות קבע ניתן להחריג לקוחות ספציפיים אליהם תישלח התראה לאחר חיוב מוצלח של הוראת קבע תחת "הגדרות הוראות קבע > עדכונים והתראות > התראות רק ללקוחות ספציפיים" ולסמן V בתיבה.

הגדרה זו תיצור בכרטיס הלקוח את השדה "שליחת התראת חיובים/מסמכים" תחת "פרטים נוספים". באמצעות שדה זה תוכלו להגדיר (בעת עריכת כרטיס הלקוח) כי ללקוח מסוים תשלח התראה לאחר חיוב מוצלח על אף שהוגדר כי לא יישלחו התראות באופן גורף לכלל הלקוחות.

התראה נוספת מאפשרת קבלת עדכון (לארגון, ללקוח או לשניהם) לאחר ניסיון חיוב הוראת קבע נטולת אמצעי תשלום פעיל. מטרת ההתראה היא עדכון אמצעי התשלום בהוראת הקבע לצורך ביצוע חיובים באופן סדיר.

בנוסף, המערכת מאפשרת לארגון לקבל דיווח (אחת לעשרה ימים) על הוראות קבע שמועד חיובן חלף אך הן טרם חויבו. במקרה כזה יש לבצע חיוב הוראות קבע ידני או להגדיר חיוב אוטומטי בהגדרות מודול הוראות קבע.

האם מצאת את התשובה שלך?