שליחת סמסים

שליחת סמסים, עם או בלי תוכן דינמי, ללקוחות או לכל פילוח אחר במערכת, או לנמענים מזדמנים. חיבורים לאוטומציה לשליחה גם לנמען בודד על בסיס תבנית.

6 מאמרים