תחילה, יש לקבוע תחת הגדרות כי תיק הלקוח/ה נדרש בדיווח ניכויים.

בלחיצה על "הגדרות תיק > דיווח ניכויים", יש לקבוע את תדירות הדיווח, את חודש הדיווח הבא, ואת מספר תיק הניכויים.

דיווחי ניכויים מורכבים משלושה דיווחים שונים.

  1. דיווחי ניכויים במהלך השנה (102)

  2. דיווחי ניכויים שנתיים (856)

  3. הפקת אישורים שנתיים בגין ניכוי מס במקור לספקים

דיווח ניכויים במהלך השנה (102)

על מנת להפיק דיווח ניכויים (102), תחילה יש להיכנס אל תיק הלקוח/ה, ולאחר מכן ללחוץ על "דיווחים ודוחות > דיווח ניכויים (102)".

במסך הדיווח, המערכת תבחר באופן אוטומטי את התקופה הבאה עליה יש לדווח, בהתאם להגדרות התיק.

מוצגים התשלומים והניכויים שבוצעו לספקים, הוצאות השכר וניכויי מס הכנסה, ובנוסף מקדמות ששולמו בגין הוצאות עודפות.

במסך שיוצג, ניתן לבחור באופן ידני את התנועות שייכנסו אל הדיווח.

לאחר אישור הנתונים, יש ללחוץ על הכפתור "שמירת הדיווח".

בלחיצה יוצגו הנתונים הסופיים לדיווח. לאחר אישור הנתונים הסופיים, תועברו לתיעוד דיווח הניכויים שנוצר על מנת שתוכלו לבצע בפועל את הדיווח לרשויות.

כחלק מיצירת הדיווח, יווצרו באופן אוטומטי תנועות יומן.

1. העברת יתרות בין כרטיס "ניכוי מס במקור עבור ספקים" ל"חו"ז מס הכנסה ניכויים".

2. העברת יתרות בין כרטיס "מקדמות בשל הוצאות עודפות" ל"חו"ז מס הכנסה ניכויים".

דיווחי ניכויים שנתיים (856)

על מנת להפיק דיווח ניכויים שנתי (856), תחילה יש להיכנס אל תיק הלקוח/ה, ולאחר מכן ללחוץ על "דוחות ודיווחים > דוחות נוספים > דיווח ניכויים שנתי (856)".

במסך הדיווח, המערכת תבחר באופן אוטומטי את שנת הדיווח הקודמת.

במסך מוצג סיכום כולל, פירוט עבור כל ספק/ית בהתאם לאחוז הניכוי, סיכום חודשי, ופירוט מלא של כל התנועות הנכללות בדיווח.

לאחר אישור הנתונים, יש ללחוץ על "הפקת דיווח" על מנת להפיק קובץ לשידור.

הפקת אישורים שנתיים בגין ניכוי מס במקור לספקים

על מנת להפיק אישורי מס, יש להיכנס אל דיווח הניכויים השנתי.

לאחר מכן, בשורת הסיכום של כל ספק/ית, ניתן ללחוץ על "הפקת אישור על ניכוי במקור", על מנת לקבל אישור בפורמט PDF.

דוח מתקן / תיקון דיווח

הסבר כללי על הפקת דוח מתקן ותיקון דיווחים במערכת נמצא כאן »

האם מצאת את התשובה שלך?