כחלק מתהליך הפקת דיווח מע"מ, כל רשומה אשר מועברת, צריכה לעבור עם קוד רשומה מסוים, אשר קובע את אופי הרשומה עצמה. להסבר על דיווח מע"מ מפורט »

בברירת המחדל, סוגי הרשומות ייקבעו באופן אוטומטי, בהתאם לדרישות מבנה קובץ מע"מ מפורט, כך שבמרבית המקרים אין צורך לקבוע את סוג הרשומה.

המערכת מפעילה את הלוגיקה הבאה במידה ולא מוגדר סוג הרשומה:

  • הכנסות שהוגדר בהן מס' עוסק, והכנסות בסך של 5,000 ש"ח או יותר לפני מע"מ, יוגדרו כ"עסקאות - עסקה רגילה" (רשומה מסוג S).

  • הכנסות בסך של פחות מ-5,000 ש"ח לפני מע"מ, יוגדרו כ"עסקאות - לקוח לא מזוהה" (רשומה מסוג L).

  • תשומות שהוגדר בהן מס' עוסק, ותשומות בסך מע"מ של פחות מ-300 ש"ח, יוגדרו כ"תשומה - קופה קטנה" (רשומה מסוג K).

  • תשומות בסך מע"מ של 300 ש"ח או יותר, יוגדרו כ"תשומה - רגילה מספק ישראלי" (רשומה מסוג T).

במקרים חריגים, ניתן לקבוע באופן ידני את סוגי הרשומות, באמצעות הגדרת השדה "סוג חשבון למע"מ מפורט", תחת הגדרות כרטיסי חשבונות הלקוחות והספקים.

קריאה נוספת על מקרים ותגובות במע"מ מפורט »


האם מצאת את התשובה שלך?