דוחות חכמים להנהלת חשבונות
עודכן לפני יותר משבוע

במערכת תוכלו למצוא מגוון דוחות חכמים כדי לעשות את הנהלת החשבונות חכמה יותר, מהירה יותר, שירותית יותר, מדויקת יותר, והכל - בפחות זמן עבודה!

להוריד עומס בתקשורת עם הלקוחות

  • ניתן להנגיש ללקוחות דוחות חשבונאיים שלהם! רווח והפסד, מאזן בוחן, היסטוריית דיווחי מע"מ ומקדמות מס הכנסה!

דוחות עומסי עבודה

  • דוח ביצוע תנועות יומן לפי תיק - מציג לכם את כמות העבודה שהושקעה בכל תיק, לפי חודשים.

  • דוח ביצוע התאמות לפי תיק - מציג לכם את כמות ההתאמות שבוצעו בכל תיק, לפי חודשים.

דוחות עבודה לביצוע

  • דוח תיקים לדיווח מע"מ - מציג לכם רק את התיקים שדורשים דיווח מע"מ.

  • דוח תיקים לדיווח מקדמות מס הכנסה - מציג לכם רק את התיקים שדורשים דיווח מקדמות מס הכנסה.

  • דוח התאמות נדרשות לביצוע - מציג לכם את כמות ההתאמות שעדיין נדרשת לביצוע בכל תיק.

דוחות נוספים

  • דוח שינויים בתנועות - מציג לכם את כל כרטיסי החשבון שהיה בהם שינוי משמעותי בין תקופות.

יש עוד הרבה מאוד דברים, אנחנו עובדים על להשלים את כל החומר בדפי המידע!

אבל עדיין, אם יש משהו שחיפשתם ולא מצאתם, כתבו לנו!

האם קיבלת תשובה לשאלתך?