על מנת ליבא סוגי תנועות בפורמט אקסל אל המערכת, יש תחילה להיכנס אל תיק הלקוח/ה, ולבצע את השלבים הבאים:

  1. לחיצה על "סוגי יבוא נוספים (תחת יבוא תנועות) > יבוא סוגי תנועות בפורמט אקסל".

  2. לחיצה על "הורדת תבנית", ובחירת סוג התבנית הרלוונטית (חד צידי או כפולה), על מנת לקבל קובץ תבנית שאותו יש למלא לטובת יבוא סוגי התנועות.

  3. מילוי הקובץ בהתאם לסוגי התנועות ליבוא.

  4. לחיצה על "תצוגה מקדימה".

  5. לחיצה על "אישור".

רשימת סיווגי סוגי תנועות בהנהלת חשבונות חד צידית »

האם מצאת את התשובה שלך?