על מנת להפיק דיווח מקדמות מס הכנסה, תחילה יש להיכנס אל תיק הלקוח/ה, ולאחר מכן ללחוץ על "דיווח מקדמות מס הכנסה", תחת הכותרת "דיווחים ודוחות".

במסך הדיווח, המערכת תבחר באופן אוטומטי את התקופה הבאה עליה יש לדווח, בהתאם להגדרות התיק.

ניתן לבחור באחת משלוש שיטות הצגת נתונים:

 1. בחירת תנועות - השיטה המומלצת ביותר.
  בשיטה זו, מוצגות כל העסקאות והתשומות, וניתן לבחור באופן ידני את התנועות שייכנסו אל הדיווח.

 2. פירוט לפי חודשים
  בשיטה זו, יוצג סך העסקאות והתשומות לכל חודש מחודשי הדיווח בלבד.

 3. מצטבר
  בשיטה זו, יוצג סך העסקאות והתשומות לכל התקופה.

לאחר אישור הנתונים, יש ללחוץ על הכפתור "שמירת הדיווח".

בלחיצה יוצגו הנתונים הסופיים לדיווח. לאחר אישור הנתונים הסופיים, תועברו לתיעוד דיווח המקדמות שנוצר על מנת שתוכלו לבצע בפועל את הדיווח לרשויות.

כחלק מיצירת הדיווח, יווצרו באופן אוטומטי תנועות יומן.

 1. העברת יתרות בין כרטיס "מקדמות מס הכנסה" ל"חו"ז מקדמות מס הכנסה".

הגדרות לטובת דיווח מקדמות

 1. חישוב דיווח המקדמות מתבסס על אחוז המקדמות המוגדר תחת הגדרות התיק. לעריכת אחוז המקדמות מתוך הדיווח, ניתן ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > עדכון אחוז מקדמות".

 2. לשם הקלה על תהליך הדיווח, ניתן להגדיר תחת הגדרות התיק את המספר הסידורי בפנקס מקדמות מס הכנסה. לעריכה ניתן ללחוץ על "פעולות נוספות (...) > עדכון מספר סידורי בפנקס".
  לאחר שמירת הדיווח, המספר הסידורי יופיע כחלק מפרטי הדיווח.

דוח מתקן / תיקון דיווח

הסבר כללי על הפקת דוח מתקן ותיקון דיווחים במערכת נמצא כאן »

האם מצאת את התשובה שלך?